Altijd een ontslagvergoeding betalen?

Er kan op verschillende manieren een einde aan het dienstverband komen. Meestal is het de medewerker die ontslag neemt of worden er samen afspraken gemaakt. Soms komt de rechter eraan te pas. Die beoordeelt of het ontslag wordt toegewezen en of er recht is op een ontslagvergoeding.

Transitievergoeding & billijke vergoeding

De ontslagvergoeding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de transitievergoeding en de hoogte daarvan is wettelijk bepaald. Het tweede deel is de billijke vergoeding. Deze wordt alleen toegewezen als de werkgever ernstige verwijten te maken valt over hoe met de medewerker is omgesprongen. Voor de billijke vergoeding is geen vaste formule, de rechter mag zelf de hoogte bepalen.

Recht op transitievergoeding?

Is er sprake van een dienstverband van twee jaar of langer en loopt het ontslag via de kantonrechter of het UWV? Dan heeft de medewerker recht op de transitievergoeding. Voor het recht op de vergoeding maakt het niet uit wat de reden voor het ontslag is. Er hoeft (vanzelfsprekend) geen vergoeding voldaan te worden als de medewerker zelf ontslag neemt. Ook is er geen recht op een transitievergoeding bij een ontslag op staande voet.

Wettelijk recht en toch onderhandelen

roelien klaver helpt je bij ontslagvergoeding

"Als het initiatief van de werkgever uitgaat en het dienstverband heeft 2 jaar of langer geduurd, dan is de transitievergoeding verschuldigd. Toch wordt er nog steeds veel over de ontslagvergoeding onderhandeld. Dat komt omdat de transitievergoeding alleen verschuldigd is wanneer het ontslag via de kantonrechter of het UWV tot stand komt. Sluit je een vaststellingsovereenkomst, dan kun je je eigen vergoeding vaststellen."

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een wettelijk vastgelegde berekening. De hoogte bedraagt maximaal € 76.000,– bruto, tenzij de medewerker jaarlijks meer dan € 76.000,– bruto verdient. In dat geval is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Waarmee mogen we je helpen?

Wij staan elke werkdag van 8:30 tot 21:00 uur voor je klaar.
Bel ons direct of plan online een afspraak in.

Onderhandelen over de ontslagvergoeding

Bij een ontslag via de rechter heeft de medewerker vrijwel altijd recht op een ontslagvergoeding. Dit is zelfs het geval bij een 'sterk dossier'.  De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd, de rechter mag daar niet van afwijken. Partijen mogen in onderling overleg wel een hoger of lager bedrag afspreken. Deze wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag op staande voet

Is de situatie zo ernstig dat je een medewerker op staande voet wilt ontslaan? Neem in dat geval direct contact op voor advies!

Lees meer

Schorsing of non-actief

Onder voorwaarden kun je een medewerker op non-actief stellen. Het salaris moet dan altijd worden doorbetaald.

Lees meer

Ontslagtraject

Wil je afscheid nemen van een medewerker? Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer

Locaties

Transitievergoeding, wat is van belang

  • Lengte dienstverband
  • Leeftijd medewerker
  • Omvang organisatie
  • Salaris, vakantiegeld, 13e maand
  • Gemiddelde bonus
  • Disfunctioneren
  • Verstoorde verhouding
  • Twee jaar ziekte
  • Reorganisatie
  • Verbetertraject / mediation


Ook bij ontslag na twee jaar ziekte moet de transitievergoeding betaald worden

Heb je een vraag?

Bel ons gerust als je nog vragen hebt. Als je het formulier invult dan krijg je zo spoedig mogelijk van ons een antwoord.