Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Hierin staan alle afspraken die werknemer en werkgever maken om tot een einde te komen van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten als de werknemer ook kan instemmen met ontslag, een ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken die erin staan moeten dus voor zowel werknemer als voor werkgever goed zijn.

De vaststellingsovereenkomst regelt de einddatum, een eventueel ontslagvergoeding, of de werknemer een positief getuigschrift ontvangt, hoe het zit met de nog openstaande vakantiedagen, of er een budget is voor een juridische check van de overeenkomst, of een eventueel overeengekomen relatie- en/of concurrentiebeding komt te vervallen, enzovoort. Staan er een aantal zaken niet in de vasttellingsovereenkomst? Dan ben je na de ondertekening hiervan te laat. Er staat namelijk altijd een finale kwijting beding in de overeenkomst vermeld. Deze regelt dat, nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend, partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben, tenzij in de vaststellingsovereenkomst iets anders is opgenomen.

Spijt van de vaststellingsovereenkomst? Na ondertekening heb je twee weken bedenktijd. In die bedenktijd kan je de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties