Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Ieder jaar krijgen wij veel telefoontjes van (potentiële) cliënten met vragen. Vragen die wij graag beantwoorden. Hieronder tref je een rijtje aan met de veelgestelde vragen van 2017, doe er je voordeel mee.

1. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Dat ligt eraan. Als je langer dan twee jaar in dienst bent geweest en de werkgever vraagt een ontslagvergunning bij het UWV of de kantonrechter, heb je recht op de transitievergoeding. Ook als de werkgever na twee jaar de arbeidsovereenkomst niet verlengd geldt het recht op de vergoeding. Als je op staande voet wordt ontslagen, of je neemt zelf ontslag, geldt dat recht niet.

2. Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

De transitievergoeding is afhankelijk van je leeftijd, het aantal dienstjaren en je bruto salaris. Bereken hier hoe hoog jouw vergoeding is.

3. Welke opzegtermijn geldt als ik ontslag neem?

Eén maand. Tenzij in de arbeidsovereenkomst en/of cao andere afspraken zijn gemaakt.

4. Welke opzegtermijn moet mijn werkgever in acht nemen?

Dat ligt eraan hoe lang je in dienst bent geweest. Ben je korter dan vijf jaar werkzaam geweest bij je werkgever dan gratis en vrijblijvend contact - Hanze advocaatgeldt een opzegtermijn van één maand. Tussen de vijf en tien jaar geldt twee maanden. Wanneer je langer dan tien jaar, maar korter dan vijftien jaar in dienst bent geweest moet de werkgever drie maanden opzegtermijn in acht nemen. Een opzegtermijn van vier maanden geldt als je langer dan vijftien jaar in dienst bent geweest. Van deze wettelijke regels kunnen in de arbeidsovereenkomst of cao afgeweken worden.

5. Ik heb mijn vaststellingsovereenkomst ondertekend, maar het voelt toch niet goed. Wat nu?

Nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend heb je twee weken bedenktijd. In deze twee weken kan je de vaststellingsovereenkomst, zonder opgave van redenen, schriftelijk ontbinden. Het gevolg hiervan is dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst niet meer gelden. Je blijft dus in dienst.

6. Ik wil graag weg bij mijn werkgever, heb ik recht op een WW-uitkering?

Als je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een WW-uitkering. Je mag immers niet verwijtbaar werkloos zijn. Indien het niet meer botert tussen jou en je werkgever kan je bespreken of er mogelijkheden zijn tot het sluiten van een WW-vriendelijke vaststellingsovereenkomst.

7. Ik ben op staande voet ontslagen, wat moet ik doen?

Dreigend ontslag? Bel 085273586De zwaarste maatregel die werkgevers kunnen geven is het ontslag op staande voet. Je komt per direct op straat te staan zonder loon of WW-uitkering. Van belang is dat je snel handelt. Binnen twee maanden na het gegeven ontslag op staande voet moet de werknemer dit ontslag aanvechten. Zoek daarom contact met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.

8. Mag ik tijdens de proeftijd ontslagen worden?

Als de proeftijd rechtsgeldig is, dus in een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden, met een meerderjarige werknemer en schriftelijk is overeengekomen, mag je in de proeftijd ontslagen worden.

9. Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Een tijdelijk contract kan niet onbeperkt verlengd worden. De ketenregeling bepaalt wanneer er sprake is van een vast contract. Het ezelsbruggetje is 2x3x6. Binnen twee jaar kunnen er drie arbeidsovereenkomsten worden afgesloten. Als er zes maanden tussen de verschillende arbeidsovereenkomst zitten, begint de telling opnieuw.

10. Ik ben twee jaar ziek geweest, mag mijn dienstverband slapend worden gehouden?

Een groot aantal werkgevers kiest ervoor om het dienstverband van de werknemer na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Het dienstverband wordt slapend gehouden om daarmee te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Dit mag, ook al is het enkel om de transitievergoeding te ontwijken.

Vaststellingsovereenkomst checken

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon