Je salaris niet ontvangen?

Heb je je salaris niet ontvangen? Of slechts een klein deel? Weet je niet wat je moet doen? Vraag allereerst en zo snel mogelijk bij je werkgever wat er aan de hand is. Dit kun je doen door te bellen of een kort briefje te sturen met daarbij het verzoek om alsnog te betalen.
Je kunt ook contact opnemen met Hanze advocaat. Bel ons voor een gratis telefoongesprek op 085 - 27 33 586. Wij kunnen je direct aangeven wat je moet doen. 

Redenen voor stopzetting salaris

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom je werkgever je salaris niet betaalt. De meest voorkomende zijn:

  1. Je werkgever wil een einde aan het dienstverband en gebruikt het stopzetten van het salaris als pressiemiddel
  2. Je werkgever vindt dat je je werk niet goed doet en houdt daarom salaris in
  3. Je werkgever heeft je op staande voet ontslagen
  4. Er is sprake van financiële problemen bij het bedrijf
  5. Je werkgever vindt dat je onvoldoende voldoet aan je re-integratieverplichtingen bij ziekte
  6. Je bent geschorst en je werkgever vindt dat je dan ook geen recht hebt op salaris
  7. Je hebt schade veroorzaakt en je werkgever wil dat op jou verhalen
Eén brief was voldoende om betaling bij mijn werkgever af te dwingen

Neem zo snel mogelijk actie

In al deze gevallen dien je zo snel mogelijk actie te ondernemen om te zorgen dat je alsnog je salaris krijgt. Als je te lang wacht dan kan het zo zijn dat je je rechten verspeelt met betrekking tot het achterstallige salaris en kunnen we je alleen nog helpen aan de toekomstige salarisbetalingen.

Versturen sommatiebrief door Hanze advocaat

Als je wilt dan sommeren wij jouw werkgever om alsnog het achterstallige salaris te voldoen. Vaak is dat voldoende om je werkgever tot betaling te dwingen. Met de sommatiebrief maken we bovendien aanspraak op de wettelijke verhoging, wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

Online service Incasso Salaris

Via Hanze Juristen kun je gebruik maken van een online service om een sommatiebrief te laten versturen. De kosten hiervan bedragen slechts € 45 inclusief btw. Hanze Juristen is de online dienstverlener van Hanze advocaat. 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.