Niemand kan lang zonder inkomsten. Heb je je salaris niet ontvangen of slechts een gedeelte? En weet je niet meer wat je moet doen? Vraag dan allereerst en zo snel mogelijk bij je werkgever wat er aan de hand is. Dit kun je doen door te bellen of een kort briefje te sturen met daarbij het verzoek om alsnog te betalen. Of neem direct contact op met Hanze advocaat. Wij vertellen je wat je moet doen en wat wij voor je kunnen betekenen.  

Redenen voor stopzetting salaris

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom je werkgever je salaris niet betaalt. De meest voorkomende zijn:

  1. je werkgever wil een einde aan het dienstverband en gebruikt het stopzetten van het salaris als pressiemiddel
  2. je werkgever vindt dat je je werk niet goed doet en houdt daarom salaris in
  3. je werkgever heeft je op staande voet ontslagen
  4. er is sprake van financiële problemen bij het bedrijf
  5. je werkgever vindt dat je onvoldoende voldoet aan je re-integratieverplichtingen bij ziekte
  6. je bent geschorst en je werkgever vindt dat je dan ook geen recht hebt op salaris
  7. je hebt schade veroorzaakt en je werkgever wil dat op jou verhalen

Neem zo snel mogelijk actie

In al deze gevallen dien je zo snel mogelijk actie te ondernemen om te zorgen dat je alsnog je salaris krijgt. Als je te lang wacht dan kan het zo zijn dat je je rechten verspeelt met betrekking tot het achterstallige salaris en kunnen we je alleen nog helpen aan de toekomstige salarisbetalingen.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties