Ziekte en re-integratie

Een hoog ziektepercentage en langdurige ziekte heeft verstrekkende gevolgen voor elke organisatie. Daarnaast hangt aan elke ziekmelding een hoog prijskaartje. En een medewerker die ziek uit dienst gaat, leidt tot een behoorlijke financiële kater. Met goede arbeidsomstandigheden en aandacht voor de (zieke) medewerkers, houd je het verzuim zo laag mogelijk.
En als er tóch sprake is van een langdurige arbeidsongeschiktheid, dan adviseren wij graag over de rechten en plichten.

Ziekte en arbeidsconflict

anjo doornbos vertelt je alles over ziekte en reintegratie

"Heel vaak zie ik dat medewerkers zich ziek melden, terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsconflict. Als de bedrijfsarts deze 'vlucht in ziekte' herkent, zal hij aangeven dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid en de medewerker weer aan de slag moet. Aan beide partijen wordt de opdracht gegeven om samen tot een oplossing te komen, waarbij vaak mediation wordt voorgesteld."

'Ziek zijn' in een notendop

Bij ziekte is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Hierin staan alle rechten en verplichtingen voor werkgever én werknemer. In beginsel heeft de werknemer 104 weken recht doorbetaling van het salaris (max 170% over de hele periode).
Als de bedrijfsarts vindt dat er mogelijkheden zijn, dan start de re-integratie. Vanaf dat moment dient er ook weer tegen loonwaarde betaald te worden. Na 104 weken stopt in beginsel het recht op salaris en kan de werknemer ontslagen worden. Dit is anders bij een loonsanctie van het UWV.  Na ontslag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Wetgeving rondom ziekte is ontzettend complex

Rondom arbeidsongeschiktheid is een veelheid van wetgeving van toepassing. Het lijkt soms wel alsof er elk jaar meer op het bordje van de werkgever wordt gelegd. Het is niet meer te overzien wanneer welke wet van toepassing is. Dit terwijl de mogelijke consequenties heel groot zijn en er vaak ook boeteclausules van toepassing zijn. Juist daarom kun je vertrouwen op onze kennis en kunde.

Waarmee mogen we je helpen?

Wij staan elke werkdag van 8:30 tot 21:00 uur voor je klaar.
Bel ons direct of plan online een afspraak in.

Ontslag tijdens ziekte

Het is een wijdverspreid misverstand dat een medewerker tijdens ziekte niet ontslagen kan worden. Ontslag vanwege ziekte is inderdaad niet mogelijk en je kunt tijdens de ziekte ook geen reorganisatie-ontslag aanvragen. In alle andere gevallen kan wel ontslag worden aangevraagd.

Ontslag op staande voet

Ben je tijdens de ziekte van de medewerker achter zaken gekomen en wil je ontslag op staande voet geven?

Lees meer

Transitievergoeding

Na 104 weken ziekte kun je een medewerker ontslaan. Moet je dan nog een transitievergoeding betalen?

Lees meer

Arbeidsconflict

Als er tijdens de ziekte ook sprake is van een arbeidsconflict, dan moet je ook daarin actie ondernemen.

Lees meer
Mijn medewerker is nu al 4 maanden ziek thuis, maar volgens mij is er niets aan de hand. Heeft hij toch recht op ontslagbescherming?

Locaties

Onderwerpen bij ziekte

  • Loondoorbetaling
  • Bedrijfsarts
  • WIA-beoordeling
  • Deskundigenoordeel
  • Arbeidsdeskundige


  • Derde jaars sanctie UWV
  • Passende arbeid
  • Tweede spoor re-integratie
  • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
  • STECR-richtlijnen


Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Wij staan voor je klaar

Vragen over arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte en re-integratie komt heel veel kijken. We kunnen bij lange na niet alles opnemen wat van belang is. Heb je vragen, is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.