Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Ieder jaar krijgen we tal van telefoontjes van (potentiële) cliënten met vragen over het arbeidsrecht. We hebben weer een selectie gemaakt met de meest voorkomende in 2018. Doe er je voordeel mee!

1. Ik heb ontslag op staande voet gekregen, wat nu?

Niks ondertekenen zolang je nog geen juridisch advies hebt ingewonnen. Vraag in plaats daarvan om een schriftelijke bevestiging met daarin de reden voor het ontslag op staande voet. Laat weten dat je beschikbaar bent om te werken en hiertoe ook bereid bent. Vraag je werkgever of hij het ontslag wil intrekken, zo niet? Schakel direct een arbeidsrecht advocaat in!

Lees hier meer over de tips & tricks bij een ontslag op staande voet

2. Heb ik recht op een WW-uitkering na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering is het van belang dat je vaststellingsovereenkomst WW-vriendelijk is geformuleerd. In een WW-vriendelijke overeenkomst staat in ieder geval opgenomen dat de werkgever het initiatief heeft genomen om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, dat er geen dringende reden aanwezig is (ontslag op staande voet), dat de werknemer niks te verwijten valt en moet rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijn.

3. Kan ik zomaar mijn arbeidsovereenkomst opzeggen?

Dit kan alleen tijdens de proeftijd. Heb heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan is het van belang dat er expliciet in de arbeidsovereenkomst staat dat partijen tussentijds kunnen opzeggen. Daar komt nog bij dat je rekening moet houden met de voor jou geldende opzegtermijn. Dit geldt ook wanneer je in dienst bent voor onbepaalde tijd.

4. Wanneer heb ik recht op een aanzegvergoeding?

Wanneer de einddatum van je tijdelijke arbeidsovereenkomst nadert, is je werkgever verplicht je schriftelijk op de hoogte te stellen over het al dan niet verlengen van je arbeidsovereenkomst. Dit moet uiterlijk een maand van te voren. Doet je werkgever dit helemaal niet? Dan heb je recht op een volledig bruto maandsalaris. Is je werkgever te laat? Dan wordt de vergoeding naar rato berekend. 2 weken te laat betekent 2 weken bruto loon, enzovoort.

Lees hier waarom het in bepaalde gevallen niet handig is om de aanzegvergoeding te vorderen

5. Ik ben het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, wat kan ik doen?

Is er door de bedrijfsarts een diagnose gesteld waar je het niet mee eens bent? Dan kan je volgens de Arbowet een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Ben je het ook niet eens met dit advies? Dan is het deskundigenoordeel van het UWV een optie. Hierbij wordt een onafhankelijk en deskundig oordeel gegeven over uw situatie.

6. Wat als ik vaak meer werk dan de maximale uren die in mijn contract staan?

Dan kun je een beroep doen op het rechtsvermoeden van je arbeidsomvang. Je moet dan in de afgelopen drie maanden structureel meer dan het maximum aantal uren hebben gewerkt. Deze drie maanden moeten echter wel representatief zijn. Bij een geslaagd beroep op het rechtsvermoeden maak je aanspraak op een contract op basis van het aantal gewerkte uren in die drie maanden.

7. Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, kost dit me mijn vakantiedagen?

Indien jij je direct (schriftelijk) ziek meldt bij je werkgever, mag je werkgever over de dagen dat je ziek bent geen vakantiedagen inhouden. In een eventueel van toepassing zijnde cao kunnen echter afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

Hier lees je meer over de gevolgen van ziek zijn tijdens je vakantie

8. Kan ik onder mijn concurrentiebeding uitkomen?

Deze mogelijkheid kán er zijn indien deze niet schriftelijk is overeengekomen, ongemotiveerd opgenomen is in een tijdelijk contract of te ruim is geformuleerd. Daarnaast kunnen gewijzigde omstandigheden ook een rol spelen bij de geldigheid van een concurrentiebeding.

7 tips over jouw concurrentiebeding

9. Wanneer heb ik recht op een billijke vergoeding?

De billijke vergoeding kan naast of in plaats van de transitievergoeding worden toegekend. De wet zegt dat hier een beroep op kan worden gedaan als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onterecht gegeven ontslag op staande voet.

10. Kan ik nog onder mijn ondertekende vaststellingsovereenkomst uit?

Als hoofdregel geldt dat je als werknemer een bedenktermijn hebt van 14 dagen. Indien je werkgever je niet wijst op deze termijn, dan geldt er een bedenktermijn van 21 dagen. Binnen de bedenktermijn kun je de vaststellingsovereenkomst zonder reden ontbinden. De enige voorwaarde is dat je je werkgever schriftelijk en binnen de termijn op de hoogte stelt.

Lees meer over de bedenktermijn en de vaststellingsovereenkomst

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!