Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Yvonne is als coördinerend begeleidster werkzaam en meldt zich ziek. Als werkgever ben je verplicht om tijdens arbeidsongeschiktheid het loon aan Yvonne door te betalen. Maar wat doe je als de re-integratie niet soepel verloopt en Yvonne keer op keer haar afspraken niet nakomt?

Welke mogelijkheden heb je als werkgever?

Er wordt van je verwacht dat je Yvonne aanspoort om haar afspraken alsnog na te komen en mee te werken aan haar re-integratie. Doe dat het schriftelijk (mail of brief), zodat je dit later ook kunt aantonen (eerste brief). Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat je een loonsanctie gaat opleggen als ze haar afspraken niet nakomt.

Heeft dit onvoldoende effect? En blijft Yvonne de afspraken niet nakomen?

Dan kun je het loon opschorten of stopzetten. Beide mogelijkheden worden een loonsanctie genoemd (verwar dit niet met de loonsanctie die het UWV kan opleggen).

Wat betekent loon opschorten?

Als je het loon opschort, stel je de loonbetalingen van Yvonne uit. Dit doe je tot het moment dat ze wel weer aan haar verplichtingen voldoet. Vervolgens betaal je het loon met terugwerkende kracht aan Yvonne uit. Loonopschorting wordt daarom vaak gebruikt als drukmiddel.

In welke gevallen kun je het loon opschorten?

Je mag het loon van Yvonne opschorten als zij je niet in de gelegenheid stelt om te controleren of zij recht heeft op loon. Bijvoorbeeld omdat ze niet verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts. In dat geval kun je haar loon opschorten omdat het niet mogelijk is om te controleren of ze wel recht heeft op loon. Je kunt namelijk niet vaststellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Yvonne moet deze controlevoorschriften opvolgen. Het moet hierbij gaan om schriftelijke en redelijke voorschriften. Wil je weten of jouw voorschriften redelijk zijn? Mail ons dan gerust even.

Moet je Yvonne eerst nog weer waarschuwen of kun je direct overgaan tot een loonopschorting?

Je moet Yvonne eerst schriftelijk waarschuwen voordat je overgaat tot het opschorten van haar loon. Wij adviseren daarvoor een tweede brief waarin je expliciet noemt dat je het salaris gaat opschorten als Yvonne niet voor datum X aan de controle verplichtingen voldoet.

Wat betekent loon stopzetten?

Het woord zegt het al: bij een stopzetting zet je het loon stop. Yvonne heeft vanaf dat moment geen recht meer op loon (ook niet met terugwerkende kracht) tot het moment waarop zij wel voldoet aan haar verplichtingen.

In welke gevallen kun je het loon stopzetten?

Je mag het loon stopzetten als je medewerkster:

  1. valse informatie bij de aanstellingskeuring heeft verstrekt
  2. de genezing belemmert
  3. zonder (deugdelijke) grond passende arbeid weigert te verrichten
  4. redelijke voorschriften of getroffen maatregelen weigert
  5. weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak of de WIA te laat aanvraagt
  6. de ziekte opzettelijk veroorzaakt (dat komt gelukkig bijna nooit voor)

In de praktijk komen de voorbeelden onder 3 t/m 5 het meest voor.

Moet je Yvonne waarschuwen voordat je het loon gaat stopzetten?

Ja, ook bij een stopzetting moet je de werknemer eerst nog weer waarschuwen.

Moet je in de waarschuwingsbrief aan Yvonne aangeven welke sanctie je gaat opleggen?

Het is van belang om in de brief te benoemen welke loonsanctie je aan Yvonne gaat opleggen. Als je opneemt dat je over zult gaan tot een loonopschorting (terwijl je een loonstop bedoelde, bijvoorbeeld bij niet meewerken aan passende arbeid) dan mag Yvonne er van uit gaan dat ze haar loon met terugwerkende kracht terugkrijgt zodra zij weer aan haar re-integratieverplichtingen voldoet. Let dus goed op in je waarschuwingsbrief welke loonsanctie je opneemt.

Ben je verplicht om een loonsanctie op te leggen?

Je bent niet verplicht om een loonsanctie op te leggen. Het kan wel zo zijn dat het UWV een loonsanctie aan jou oplegt, als het UWV bij de WIA-beoordeling tot de conclusie komt dat je wél een loonsanctie aan de werknemer had moeten opleggen. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als hierdoor re-integratiekansen zijn gemist.

In dat geval ontvang jij als werkgever dus zelf een loonactie van het UWV. Dit betekent dat je maximaal nog een jaar langer (3e ziektejaar) salaris aan Yvonne moet doorbetalen.

Meer weten? Geef je dan op voor onze 2 daagse opleiding Ziekte en re-integratie, de diepte in!

Ziekte & Re-integratiedossiers zijn vaak de lastigste dossiers om te behandelen. Dit omdat er zoveel verschillende belangen zijn, die vaak ogenschijnlijk ook nog tegenstrijdig zijn. Toch horen ook deze dossiers bij het werk van HR.

Daarom geven we op 18 april en 23 mei a.s. samen met een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige de tweedaagse opleiding Ziekte en re-integratie, de diepte in!’

Klik hier voor het programma, je kunt je daar ook aanmelden.

En als je vragen hebt over een specifieke casus mag je natuurlijk altijd contact opnemen met onze juridische helpdesk. Daar zijn we voor!

Je bereikt ons via info@hanzeadvocaat.nl of 085-0160560.

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon