Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

In mijn vorige artikel heb ik uitgelegd hoe de ontslagroutes voor een statutair bestuurder lopen. In dat artikel is duidelijk geworden dat de werkgever en een statutair bestuurder een vennootschapsrechtelijke band hebben, maar daarnaast ook een arbeidsrechtelijke band. Het is vaste jurisprudentie dat als de bestuurder wordt ontslagen als statutair bestuurder (dus in de vennootschapsrechtelijke band), dat daarmee dan ook de onderliggende arbeidsovereenkomst eindigt.

Maar hoe zit het nu als partijen eerst een vaststellingsovereenkomst sluiten? Dan is de arbeidsovereenkomst dus beëindigd. Volgt daarmee ook (automatisch) het ontslag als statutair bestuurder?

Statutair bestuurder en dreigt er ontslag? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

De vaststellingsovereenkomst versus de statutair bestuurder

Doorgaans wordt er met bestuurders – net als met reguliere werknemers – geprobeerd een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hiermee proberen beide partijen in onderling overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen.

In de vaststellingsovereenkomst worden dan de voorwaarden van het ontslag vastgelegd. Denk hierbij aan:

  • de hoogte van de ontslagvergoeding;
  • de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
  • een eventuele vrijstelling van werk tot aan de einddatum;
  • het al dan niet laten vervallen van een concurrentie- of relatiebeding; en
  • vergoeding van kosten voor outplacement, opleiding of juridisch of financieel advies.

Beëindiging arbeidsrechtelijke band, ook beëindiging vennootschapsrechtelijke band?

Met deze vaststellingsovereenkomst wordt alleen de arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en de werkgever beëindigd. Zoals ik in mijn vorige artikel heb beschreven, heeft de bestuurder naast de arbeidsovereenkomst ook nog een vennootschapsrechtelijke verhouding met de werkgever. Deze vennootschapsrechtelijke verhouding wordt beheerst door het vennootschapsrecht.

Als de werkgever en de bestuurder niet tot een vaststellingsovereenkomst komen dan zal de werkgever via een besluit van de AvA (Algemene vergadering van Aandeelhouders) of van de RvC (Raad van Commissarissen) eenzijdig de bestuurder ontslaan waarmee de vennootschapsrechtelijke band eindigt. Tevens eindigt daarmee de onderliggende arbeidsovereenkomst.

Vennootschapsrechtelijke band wordt apart beëindigd

Wanneer er wel een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, moet de vennootschapsrechtelijke band met de bestuurder nog steeds worden beëindigd. Dit kan ook in dat geval door een besluit hiertoe van het bevoegde orgaan (AvA of RvC).

Vaak wordt dit praktischer opgelost, doordat wordt afgesproken dat de bestuurder zelf zijn functie neerlegt als statutair bestuurder. Dit kan door een eenvoudige brief gericht aan de vennootschap, waarin de bestuurder ontslag neemt als statutair bestuurder. Het is ter voorkoming van misverstanden verstandig om deze brief in kopie tevens toe te sturen aan de AvA of aan de RvC.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!