Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Rechtsbijstandverzekeraars bieden onvoldoende kwaliteit. Zowel voor wat betreft het juridisch inhoudelijke werk als het niveau van dienstverlening. Dat is wat ik keer op keer hoor als arbeidsrechtadvocaat als verzekerden hun zaak aan mij uitbesteden.

Ook blijkt dit uit de uitzending van Radar van maandag 4 maart 2019. Daarin wordt ‘aan de kaak gesteld’ dat dossiers worden uitbesteed aan andere juridische dienstverleners voor dusdanig lage bedragen dat je niet kunt verwachten dat hiervoor een correcte afwikkeling plaats kan vinden. De Das geeft in een reactie aan zich niet in de gang van zaken te herkennen en onmiddellijk met deze werkwijze te zullen stoppen.

Hanze advocaat heeft de Das over deze gang van zaken al in 2012 vragen gesteld. Hier is nooit een reactie op gekomen. Ik betwijfel ten zeerste of Das (en met hen de andere verzekeraars) de gang van zaken zal aanpassen. We houden het scherp in de gaten.

Belangen van de verzekerde worden genegeerd

Rechtsbijstandverzekeraars doen er alles aan om zo snel mogelijk een dossier te sluiten. Het verdienmodel van een verzekeraar is er immers op gericht om zoveel mogelijk polissen te verkopen, premies te incasseren en zo weinig mogelijk ‘schade’ uit te keren. Als er een beroep op de verzekering wordt gedaan, dan dient dit zo goedkoop en snel mogelijk te worden afgehandeld. Het belang van de verzekerde en een goede afwikkeling van het dossier staat daarbij niet voorop.

“De belangen van een verzekerde kunnen simpelweg niet naar behoren worden behartigd, indien er een vast en veel te laag bedrag wordt overeengekomen”

Dossiers worden vaak niet goed gelezen en alles is gericht om zo snel mogelijk een schikking te bereiken. Daarmee wordt niet tegemoet gekomen aan de belangen van de verzekerden en het is bovendien slecht voor de onderhandelingspositie. En als het al tot een gerechtelijke procedure komt, dan is de kwaliteit sterk onder de maat en wordt cruciale informatie over het hoofd gezien. Daarmee worden wederom de belangen van de verzekerden niet goed behartigd.

Vaak discussie over dekking

Desondanks doen rechtsbijstandverzekeraars bijna altijd moeilijk over het uitbesteden van de zaak aan een externe advocaat. Onlangs nog heeft Klaverblad Rechtsbijstand aan één van onze klanten een verzoek om rechtsbijstand na een gegeven ontslag geweigerd, met als reden dat dit een ‘voorzienbaar gevolg was van zijn handelen’. Nog los van de vraag of dit inderdaad het geval is, kun je met deze dooddoener elke rechtsbijstand weigeren. Eén en ander moet eerst immers maar eens in rechte komen vast te staan. Bovendien moeten mensen ook rechtsbijstand krijgen als de problemen wel door een ‘eigen schuld’ zijn ontstaan. Enkel door te dreigen met een kort geding heeft Klaverblad uiteindelijk toch ingestemd met de vergoeding van de kosten.

Lees meer
shutterstock_327831620

"Het was een hoop gedoe, maar het is heel goed opgepakt"

Yolande over Hanze advocaat: "Het was erg fijn dat alles geregeld werd met mijn rechtsbijstandverzekeraar....

Lees verder

Vrijheid van advocaatkeuze wettelijk recht met een serieuze opdracht aan verzekeraars

Zodra duidelijk is dat er een gerechtelijke procedure gevoerd gaat worden, heeft een verzekerde recht op een eigen advocaat op kosten van zijn verzekering. Het is daarbij mogelijk om eerst een eigen advocaat aan te wijzen en vervolgens de rechtsbijstandverzekeraar te verzoeken deze kosten te betalen. Dat is ook een advies aan verzekerden omdat het in de praktijk blijkt dat het erg lang duurt voordat een rechtsbijstandverzekeraar groen licht geeft voor de ‘uitbesteding’. Bovendien mogen de kosten die de rechtsbijstandverzekeraar vergoedt, niet zodanig laag zijn dat er in wezen geen vrijheid van advocaatkeuze is.

Toch is dit precies wat er gebeurt. Een verzekerde wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een eigen risico en krijgt vervolgens vaak een beperkt maximaal bedrag om externe juridische hulp in te roepen. Dit is in strijd met de lijn van de diverse uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Rechtsbijstandverzekeraar maken van de vrijheid van advocaatkeuze ten onrechte een wassen neus. Geen enkele advocaat zal immers een zaak kunnen aannemen als de opbrengst niet eens zijn kosten dekt.

Over de vrijheid van advocaatkeuze schreef Anjo al eerder

Kom op voor je eigen belangen

Blijf als verzekerde opkomen voor je belangen op een goede rechtsbijstand. In het geval van arbeidsconflicten komt het maar eens, hooguit twee keer, in je leven voor. Dan moet je de beste rechtsbijstand krijgen om het maximale resultaat te behalen. Als je geen goed gevoel hebt bij de jurist van de verzekeraar, ga dan op zoek naar een eigen advocaat met verstand van zaken.

Terug naar nieuwsoverzicht

 

Deel dit bericht:

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!