Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

We houden je graag up to date met de artikelen die we plaatsen. Vanwege de drukte van alledag begrijpen we dat je geen tijd hebt om alle artikelen te lezen. Daarom tref je hier elke maand een nieuwsoverzicht aan van de geschreven artikelen. Hier volgt die van mei 2019.

1) De WAB en de ketenregeling, vloek of zegen?

De nieuwe regels voor de ketenregeling gaan in op 1 januari 2020. De regels hebben onmiddellijke werking. Dat betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van 3 jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Ons advies is om de tijdelijke contracten bij langs te lopen en in kaart te brengen wat de mogelijkheden tot verlenging zijn. De voorbeelden in dit artikel kunnen daarbij helpen.

2) De WAB en het oproepcontract – zekerheid boven flexibiliteit?

Volgens de regering leidt een oproepcontract minder snel tot een vast contract. Dit terwijl de regering vaste contracten juist aantrekkelijker wil maken. Daarom worden de regels over het oproepcontract gewijzigd. Het aangaan van een oproepcontract moet mogelijk blijven, alleen de oproepkracht moet meer zekerheid krijgen. Lees in dit artikel de belangrijkste wijzigingen.

3) De WAB en de cumulatiegrond – wordt ontslag een makkie?

Een van de maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is om de rechter meer vrijheid te geven toch de arbeidsovereenkomst te ontbinden als van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Deze ontbinding hoeft dan niet gebaseerd te zijn op één enkele grondslag, maar op een combinatie van gronden, de zogeheten i grond. Leidt dit tot meer ontbindingsverzoeken? De praktijk zal het leren. Lees hier de wijzigingen en de visie van Anjo.

4) De WAB en de transitievergoeding  – spaarpotje voor werknemers?

De regering is van mening dat het ontstaan van het recht op de transitievergoeding na 104 weken een ‘onnatuurlijk’ keuzemoment voor de werkgever is. Juist de werknemers met een tijdelijk contract zijn de ‘dupe’ van dit moment. Zij zullen geen transitievergoeding ontvangen. Dit kostenaspect mag geen rol spelen om een werknemer al dan niet een vast contract aan te bieden. Daarnaast zijn de ontslagkosten voor werknemers met een vast contract hoger door de verhoogde opbouw.

En daarom wordt de opbouw van de transitievergoeding aangepast. Lees hier wat dit voor jou kan betekenen.

5) De WAB doet payrolling de DAS om

Tot nu toe was payrolling niet in de wet geregeld. Het was de vraag in hoeverre payrolling als (een vorm van) een uitzendovereenkomst kon worden gezien. Vaak hing het antwoord op deze vraag af van de concrete invulling van de payroll constructie.

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aan deze onduidelijkheid een eind gekomen. William legt je de wijzigingen in dit artikel uit.

6) De WAB en de lagere WW-premie

Eén van de doelstellingen van de WAB is de stimulatie van het aangaan van vaste contracten. De regering stelt dat door het heffen van een lagere WW-premie voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor tijdelijke contracten, het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om vaste contracten aan te bieden. Roelien vertelt je er meer over.

7) Hoe zit het ook alweer met de meegenomen vakantiedagen van vorig jaar?

Regelmatig hoor ik dat werknemers hun vakantiedagen nog moeten opmaken in het oude jaar. Ze zouden anders komen te vervallen. Deze veronderstelling is niet juist.

Hoe zit het ook alweer met het meenemen van vakantiedagen naar het nieuwe jaar?

 

Terug naar al het nieuws

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon