Vaststellingsovereenkomst sluiten, een goed idee?

Als je het dienstverband met een medewerker wilt beëindigingen, dan kun je daarvoor naar het UWV of de kantonrechter gaan. Dit is kostbaar, vaak onzeker en in ieder geval tijdrovend. Ons advies is om eerst te onderzoeken of je er samen met de medewerker uit kunt komen.
Worden jullie het eens over de voorwaarden van het ontslag, dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.
Voor een werkgever is het daarbij van belang dat er volledige duidelijkheid is en dat er geen losse eindjes overblijven. Voor de medewerker is het belangrijk dat het een WW-vriendelijke overeenkomst is, zodat er - indien nodig - recht bestaat op een WW-uitkering.
Mits goed uitonderhandeld, is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een goede manier om afscheid van elkaar te nemen.

Vaststellingsovereenkomst is omgekeerde arbeidsovereenkomst

sanne bijl helpt je met een vaststellingsovereenkomst

"Zoals je met de arbeidsovereenkomst afspraken maakt over hoe je het dienstverband gaat invullen, zo maak je met de vaststellingsovereenkomst afspraken over hoe je weer uit elkaar gaat. Naast de ontslagname door de medewerker is dit de meest gebruikte manier hoe partijen weer uit elkaar gaan. Hanze advocaat begeleidt jaarlijks honderden onderhandelingstrajecten."

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?

In de overeenkomst worden alle gemaakte afspraken vastgelegd. Belangrijkste punten zijn de ontslagdatum en eventuele ontslagvergoeding. Ook wordt vastgelegd of de opzegtermijn in acht wordt genomen en of de medewerker wordt vrijgesteld van werk of juist tot het einde van het dienstverband moet doorwerken. Ook moeten er afspraken vastgelegd worden over een eventuele leaseauto, bonus en 13e maand. Als er een studiekostenbeding van toepassing is, dan moeten ook daarover afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Is er een concurrentie en/of relatiebeding? Dan moeten daar ook afspraken over worden gemaakt. Tot slot moet er altijd een finale kwijting worden opgenomen, zodat het risico op latere claims wordt uitgesloten.

Waarmee mogen we je helpen?

Wij staan elke werkdag van 8:30 tot 21:00 uur voor je klaar.
Bel ons direct of plan online een afspraak in.

Waarom een vaststellingsovereenkomst sluiten?

Los van een ontslag tijdens de proeftijd, kun je als werkgever gedurende het contract niet zomaar afscheid van een medewerker nemen. Tenzij er overeenstemming met de medewerker bereikt wordt. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is dan een goede praktische oplossing. Er komt op korte termijn duidelijkheid over het dienstverband en er worden kostbare procedures voorkomen.

Ontslagvergoeding

Heeft een medewerker bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst recht op de transitievergoeding?

Lees meer

Ontslagtraject

Lukt het niet om tot een vaststellingsovereenkomst te komen en wil je toch een einde aan het dienstverband?

Lees meer

Schorsen of non-actief

Wil je de medewerker gedurende de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst op non-actief stellen?

Lees meer
We stonden eerst lijnrecht tegenover elkaar. Maar met een goede interventie en een reëel voorstel, kwamen we toch snel tot een regeling

Locaties

Belangrijke onderwerpen in de vaststellingsovereenkomst

 • Ontslagvergoeding
 • Wettelijke bedenktermijn
 • Opzegtermijn
 • Concurrentiebeding
 • Einddatum arbeidsovereenkomst
 • Overdracht werkzaamheden


 • Inleveren bedrijfseigendommen
 • Vrijstelling van werk
 • Uitbetalen verlofuren
 • Eindafrekening
 • Finale kwijting
 • Interne & externe communicatie

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

We staan elke dag voor je klaar

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk, kun je de gewenste informatie niet vinden of heb je nog andere vragen over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? Dat kan hieronder. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.